Skip to content

Artykuł o „Szkolnej Radonowej Mapie Polski” w Biuletynie „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna”

W numerze 3/2021 Biuletynu „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna” wydawanym przez Państwową Agencję Atomistyki ukazał się artykuł omawiający wyniki projektu „Szkolna Radonowa Mapa Polski”.

Szkolna Radonowa Mapa Polski – projekt edukacyjny Fundacji Forum Atomowe
Ł. Koszuk1, Z. Podgórska2, I. Słonecka2
1 Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Forum Atomowe
2 Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, Fundacja Forum Atomowe

Streszczenie: „Szkolna Radonowa Mapa Polski” to projekt edukacyjny zrealizowany przez Fundację FORUM ATOMOWE w roku szkolnym 2020/2021. Celem projektu było zwiększenie świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego, w szczególności radonu i jego wpływu na zdrowie. W projekcie wzięło udział 46 szkół z całej Polski. Każda szkoła otrzymała cztery pasywne detektory radonu typu CR-39. Pomiar stężenia radonu w budynkach szkolnych wykonywano według ściśle określonej procedury, opisanej w artykule. W ramach projektu uczniowie realizowali także benchmark porównawczy pt. „Ocena stężenia radonu”. Ideą zadania było zapoznanie uczniów z techniką analizy zdjęć mikroskopowych płytek CR-39 detektorów radonu oraz metodami analizy danych. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące radonu, omówiono metody pomiaru jego stężenia w budynkach, opisano także szczegółowo przebieg i wyniki projektu „Szkolna Radonowa Mapa Polski”.

Back To Top