Skip to content

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie wiedzy o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej i promieniotwórczości – Poskromić Atom. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Konkurs realizowany jest wspólnie przez Fundację FORUM ATOMOWE oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Etap pierwszy

Rozwiąż test online składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 punkt. 300 pierwszych uczestników, którzy zdobędą minimum 10 punktów automatycznie zostają zakwalifikowani do drugiego etapu. Do testu można przystąpić trzykrotnie.

UWAGA! ETAP 1 został zakończony! Osiągnęliśmy limit 300 osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu.

Etap drugi

Rozwiąż dwa lub trzy wybrane przez siebie zadania z treścią oraz  zadanie problemowe. Rozwiązania zadań prześlij przez swoje konto na naszej platformie. 20 osób z największą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do finału.

Zadania 2. etapu
(plik PDF)

Rozwiązania zadań z treścią
(plik PDF)

FINAŁ

Wybierz i opracuj jeden z czterech tematów problemowych poświęconych energii jądrowej i promieniotwórczości. Przygotuj prezentację, którą zaprezentujesz podczas sesji finałowej przeprowadzonej online, zdalnie. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Zadania finałowe
(plik PDF)

Szczegóły przebiegu Konkursu:

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej

Poziom merytoryczny Finalistów był bardzo wysoki! Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie, aby wyłonić Laureatów. Miło nam poinformować, że

I MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Joanna Tokarz
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu

II MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Wojciech Ernestowicz
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

III MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Mikołaj Jaroszuk
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Poniżej prezentujemy pełną listę rankingową Finalistów:

Wasza wiedza na temat energetyki i fizyki jądrowej jest imponująca! Podziwiamy Wasze zaangażowanie i determinację w wykonanie wszystkich zadań konkursowych w tak krótkim czasie. Mamy nadzieję, że to Wy będziecie w niedalekiej przyszłości zaangażowani w rozwój przemysłu jądrowego w Polsce.

 

Gratulujemy Wszystkim Laureatom i Finalistom!

Poniżej prezentujemy wyniki drugiego etapu Konkursu Poskromić Atom. Przedstawiamy tylko sumę punktów za przesłane zadania – szczegółowa punktacja dostępna jest po zalogowaniu  na platformę konkursową – należy kliknąć w link “Oceny”.

Po uwzględnieniu odwołań: do finału zapraszamy 21 22 osoby. Wyróżniliśmy także 20 22 21 osób z najwyższą liczbą punktów, które nie zakwalifikowały się do finału.

Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom! 

Prace konkursowe nie były zgodne z warunkami Regulaminu Konkursu (§6.a). Każdy Uczestnik powinien przysłać zadanie problemowe oraz 2 lub 3 zadania z treścią, które podlegały ocenie (§4.3b):

brak zadania problemowego:
– Paweł Rosołowski, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
– Maksymilian Brosch, IV Liceum ogólnokształcące im. Stanisława Staszica z oddziałami dwujęzycznymi w Sosnowcu,
– Oliwier Bajek, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku,
– Mateusz Suliga, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– Dominik Ładosz, 1 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie,
– Justyna Wszołek, 1 Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
– Filip Mazurek, CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie,
– Miłosz Pasiuk, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie,
– Maksymilian Wojdyło, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
– Feliks Dawgiałło, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Pryzmat w Pruszkowie,
– Maksymilian Rymarski, Sopockie Autonomiczne Liceum,
– Quang Minh Bui, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,

zadanie problemowe/zadania z treścią wysłane po terminie:
– Konrad Dakus, III liceum ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie,
– Patryk Palus, Technikum im. Stanislawa Staszica w Rybniku.

ETAP 1. – szczegóły:

 • Aby przystąpić do Konkursu należy zarejestrować się na naszej platformie konkursowej;
 • Każdy może zarejestrować się tylko jeden raz – zgodnie z regulaminem Konkursu  Uczestnik ma możliwość podejść do testu  trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Każda próba nieuczciwego zwiększenia sobie szansy na kwalifikację do drugiego etapu, poprzez tworzenie kolejnych kont na zmienione adresy mailowe, powoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu;
 • W dowolnym momencie (w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu) po dokonaniu rejestracji Uczestnik może wykonać test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru;
 • Zakres merytoryczny testu opisany jest w zakładce „Co musisz umieć i wiedzieć?”;
 • Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt;
 • 300 pierwszych Uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na co najmniej 10 z 15 pytań zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu;
 • Uczestnik ma możliwość podejść do testu trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Przy każdym podejściu Uczestnik otrzymuje inny zestaw pytań;
 • Od razu po wykonaniu testu Uczestnik otrzyma wynik. Uczestnik nie uzyska informacji, na które pytania odpowiedział błędnie, a jedynie liczbę punktów zdobytych w czasie testu;
 • W przypadku uzyskania co najmniej 10 punktów Uczestnik ma wciąż możliwość poprawić ten wyniku w kolejnym, dostępnym podejściu;
 • O kwalifikacji do drugiego etapu Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową w ciągu 24-48 h od przekroczenia progu 10 punktów w teście wiedzy;
 • W przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu Konkursu Uczestnik może od razu przystąpić do rozwiązywania zadań tego etapu.

ETAP 2. – szczegóły:

 • Spośród czterech zadań z treścią, przygotowanych przez Komisję Konkursową, Uczestnik Konkursu przesyła rozwiązania dwóch lub trzech wybranych przez siebie zadań oraz rozwiązanie zadania problemowego;
 • Jeżeli Uczestnik prześle rozwiązania więcej niż trzech zadań z treścią, ocenie podlegać będą tylko trzy pierwsze zadania przesłane poprzez platformę konkursową;
 • Zadania mają różny stopień trudności, a tym samym różną liczbę punktów do zdobycia za prawidłowe rozwiązanie. Informacja o maksymalnej liczbie punktów możliwej do uzyskania dostępna jest wraz z treścią tych zadań;
 • Uczestnicy rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników i innych pomocy naukowych. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania;
 • Wyniki pośrednie i wynik ostateczny wybranych przez siebie zadań z treścią (liczby wraz z jednostkami) Uczestnik wprowadza w formularzu na platformie internetowej Konkursu, po zalogowaniu na swoje indywidualne konto;
 • Pełne rozwiązanie zadania z treścią powinno zostać spisane ręcznie na kartce (wraz z wyprowadzeniem wzorów, jeśli jest to konieczne, komentarzami,…). Skan lub zdjęcie dobrej jakości tych arkuszy należy przesłać przez platformę poprzez swoje dedykowane konto Uczestnika. Zadanie problemowe może zostać opracowane w dowolnym edytorze tekstu. Ułatwi to przygotowanie rysunków, tabel i wykresów. Rozwiązanie zadania problemowego należy przesłać w postaci pliku PDF. Każde zadanie powinno zostać przesłane w osobnych plikach, zgodnie z instrukcją podaną na platformie internetowej Konkursu;
 • Termin przesyłania rozwiązań podany zostanie w terminarzu Konkursu.

Zadania 2. etapu – pobierz plik PDF

Jak przygotować zadania do wysyłki?

Rozwiązania poszczególnych zadań z treścią powinny być na oddzielnych arkuszach. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinno znajdować się imię i nazwisko. Dodatkowo, w lewym górnym rogu każdego pierwszego arkusza danego zadania powinny znajdować się:

 • adres domowy,
 • aktualny adres e-mail, na który zostało założone konto na platformie Konkursu,
 • pełna nazwa szkoły,
 • adres szkoły,
 • klasa, do której się uczęszcza.

Zadanie problemowe należy opracować w dowolnym edytorze tekstu. Ułatwi to przygotowanie rysunków, tabel i wykresów, które można przygotować używając dowolnego narzędzia. Rozwiązanie zadania problemowego należy przesłać w postaci pliku PDF. U góry pierwszej strony należy umieścić informacje o Uczestniku:

 • adres domowy,
 • aktualny adres e-mail, na który zostało założone konto na platformie Konkursu,
 • pełna nazwa szkoły,
 • adres szkoły,
 • klasa, do której się uczęszcza.

Zasady oceniania zadań:

W przypadku zadań z treścią ocenie podlegać będzie:

 • umiejętność zastosowania podstawowych praw fizyki i uproszczonych modeli matematycznych do rozwiązywania zadania,
 • samodzielność w formułowaniu wniosków,
 • umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym,
 • poprawność matematyczna,
 • poprawne sporządzenie wykresu, opis i wyskalowanie osi,
 • wymóg podania w rozwiązaniu wyniku wraz z jednostką,
 • przy ocenianiu zadań przyjmuje się zasadę, że uczestnik powinien udowodnić zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych,
 • pominięcie cząstkowych obliczeń lub prezentacji sposobu rozumowania może spowodować utratę punktów.

W przypadku zadania otwartego ocenie podlegać będzie:

 • sposób ujęcia tematu, argumentacja, analiza problemu, wnioski,
 • umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji,
 • właściwie i bezbłędnie wykonane tabele i diagramy,
 • kreatywność rozwiązania problemu,
 • poprawność językowa, umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym.

Finał – szczegóły:

 • Kwalifikacja do finału odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań drugiego etapu;
 • Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje 20 osób z największą liczbą punktów na drugim etapie Konkursu. W przypadku remisu o zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów uzyskana na etapie pierwszym;
 • Komisja powiadamia Uczestników o wynikach kwalifikacji do etapu finałowego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Termin ogłoszenia wyników drugiego etapu oraz termin finału ogłoszony został w terminarzu konkursu;
 • Finał ma formę prezentacji przygotowanej przez Uczestnika. Uczestnicy zakwalifikowani do finału, w dniu ogłoszenia wyników drugiego etapu, otrzymują cztery tematy problemowe. Spośród tych tematów wybierają jeden i przygotowują go do zaprezentowania podczas sesji finałowej, realizowanej na żywo; 
 • Finał przeprowadzony w całości zdalnie w ciągu jednego dnia;
 • Prezentacja finałowa zrealizowana będzie poprzez wybrany przez Organizatora komunikator internetowy. Uczestnik powinien przygotować prezentację w postaci pliku PDF, PowerPoint, LibreOffice lub innym popularnym formacie. Prezentacja powinna trwać 10 minut, a po jej zakończeniu Komisja może zadać Uczestnikowi dodatkowe pytania;
 • O ostatecznym wyniku Konkursu decyduje liczba punktów uzyskanych za prezentację. W przypadku remisu decyduje  suma liczby punktów uzyskanych na etapie pierwszym i drugim Konkursu.

Co będziemy oceniać w czasie prezentacji etapu finałowego?

 • poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji oraz wypowiedzi ustnej,
 • sposób ujęcia tematu, argumentacja, analiza problemu, wnioski,
 • umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji,
 • układ prezentacji,
 • kreatywność oraz atrakcyjność prezentowanego materiału,
 • samodzielność wykonania prezentacji,
 • poprawność językowa, zasób słownictwa, umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym,
 • wypowiedź zgodna z tematem.

Rejestracja i logowanie do platformy konkursowej:

Rejestracja i obsługa Konkursu odbywa się poprzez platformę konkursową Fundacji FORUM ATOMOWE.

Etapy rejestracji:

 1. Kliknij przycisk „REJESTRACJA” u góry strony, który przekieruje do formularza rejestracyjnego na platformie konkursowej.
 2. Wypełnij formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika wymagane jest także podanie imienia i nazwiska jednego z rodziców lub prawnego opiekuna;
 3. Należy wypełnić formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
 4. Prosimy zapamiętać login i hasło – posłużą one potem do logowania do platformy konkursowej.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na skrzynkę pocztową wysłany zostanie email potwierdzający rejestrację do Konkursu oraz email zawierający link aktywujący konto na platformie konkursowej. Należy kliknąć w link podany w emailu. Wówczas konto Uczestnika na platformie konkursowej będzie aktywne. Jeśli jednak wiadomość nie przyjdzie natychmiast po rejestracji, należy odczekać chwilę i/lub sprawdzić folder spam. Jeśli to nie pomoże, prosimy o kontakt: poskromic-atom@forumatomowe.org.
 6. Ważne! Prosimy pamiętać, że w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do drugiego etapu, aby wziąć udział w dalszej części Konkursu należy przesłać podpisany przez Uczestnika, lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, formularz zgody dostępny jest w zakładce „Formularz zgody”. Formularz przesyłamy przez platformę Konkursową.

Po kliknięciu w link aktywacyjny, a następnie przycisk „Kontynuuj” pojawi się ekran z informacją o polityce dotyczącej plików cookies i logów serwera. Należy kliknąć przycisk „Dalej”.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcję „Wyrażam zgodę na Polityka dotycząca plików cookies i logów serwera” i kliknąć przycisk „Dalej”.

Następnie pojawi się ekran powitalny platformy konkursowej. Aby przesłać formularze zgody, a następnie pracę konkursową należy kliknąć w link >Konkurs „Poskromić Atom”<.

Rejestracja do Konkursu możliwa jest do ostatniej minuty trwania Etapu 1. i 2. Konkursu, tj. do dnia 12 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

UWAGA! Do platformy konkursowej loguj się zawsze poprzez przycisk „LOGOWANIE” u góry strony. Należy użyć wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym loginu i hasła.

Formularze zgody na udział oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku:

W przypadku uczniów, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności dotyczy to osób które ukończyły 18 rok życia), warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem.

W przypadku uczniów, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności dotyczy to osób, które nie ukończyły 18 roku życia), warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zgody na udział w nim, a także posiadanie zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunków udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem, udzielonych przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego).

Wybrany formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a jego skan lub zdjęcie przesłać poprzez platformę Konkursową. Dopiero po załadowaniu podpisanego formularza zgody Uczestnik będzie miał możliwość przesłać rozwiązania zadań drugiego etapu Konkursu.

Uwaga! Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komisji Konkursowej sprawdzanie prac na drugim etapie Konkursu.

Terminarz Konkursu:

Etap 1. – do 12 listopada 2023 r,

Etap 2. – do 12 listopada 2023 r.

Etap 1. i 2. prowadzone są równolegle. Uczestnik może zgłosić się do Konkursu w dowolnym momencie. Jednak nieprzekraczalny termin nadsyłania zadań drugiego etapu to 12 listopada 2023 roku do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu – sobota 18 listopada 2023 r. Wyniki podane zostaną na stronie internetowej Konkursu oraz w trakcie specjalnego webinaru, który zostanie zrealizowany tego dnia. W dniu ogłoszenia wyników opublikowane zostaną także tematy prezentacji finałowych. Zaprezentujemy i omówimy je także na zakończenie webinaru.

Finał Konkursu – 2 grudnia 2023 r. (sobota), zdalnie przez wybrany komunikator. 

Webinar:

Pragniemy poinformować, że ogłoszenie wyników drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej „Poskromić Atom” odbędzie się w sobotę 18 listopada. Już dziś zapraszamy Wszystkich na spotkanie na żywo, które rozpoczniemy specjalnym webinarem, dedykowanym tylko dla Was.

Webinar pt. „O pożytkach z promieniowania kosmicznego” wygłosi dr hab. Daniel Kikoła, prof. ucz, z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Po webinarze ogłosimy wyniki drugiego etapu Konkursu. Przedstawimy listę finalistów oraz tematy zagadnień finałowych.

Spotkanie odbędzie się online na platformie ClickMeeting. Link do spotkania przesłany został emailem, jest także dostępny na platformie konkursowej po zalogowaniu na swoje konto.

Co musisz wiedzieć i umieć?

Zakres merytoryczny Konkursu obejmuje zakres rozszerzony podstawy programowej fizyki w szkole średniej, w szczególności:

 • kinetyka i dynamika,
 • termodynamika,
 • prąd elektryczny,
 • fizyka atomowa,
 • fizyka jądrowa.

Ponadto tematyka Konkursu obejmuje także zagadnienia:

 • ochrony radiologicznej,
 • energetyki jądrowej (zasada działania reaktora jądrowego i jego bezpiecznej pracy, elektrownie jądrowe na świecie),
 • program energetyki jądrowej w Polsce (w przeszłości i obecnie).

Skąd czerpać wiedzę?

Jako główne źródło informacji proponujemy portal wiedzy o energii jądrowej – Nukleo.pl.

Nukleo.pl to portal edukacyjny prowadzony przez Fundację FORUM ATOMOWE, poświęcony energetyce jądrowej i promieniotwórczości. Składa się z trzech modułów: Fizyka, Technologia i Społeczeństwo, zawierających łącznie 167 rozdziałów.

Działy tematyczne portalu:

Fizyka

Technologia

Społeczeństwo

Polecane materiały źródłowe:

 • podręcznik do fizyki w szkole średnie, zakres rozszerzony,
 • Skąd się biorą odpady promieniotwórcze? Przewodnik młodego odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, ZUOP, 2018 (do pobrania tutaj),
 • Detekcja promieniowania jonizującego. Przewodnik Młodego Odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2020 (do pobrania tutaj),
 • Radon i jego źródła. Przewodnik Młodego Odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2020 (do pobrania tutaj),
 • Operacja Yellow Cake, komiks, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2016 (do pobrania tutaj),
 • Krótki film „Jak działa elektrownia jądrowa?”: https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s, PGE EJ1,
 • Portal swiadomieoatomie.pl,
 • Portal Polski atom: www.gov.pl/web/polski-atom,
 • A. Czerwiński: Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, Warszawa 1998.

Nagrody:

 • Tytuł Finalisty Konkursu otrzymują wszyscy, który uczestniczą w etapie finałowym.
 • Tytuł Laureata Konkursu otrzymują uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w etapie finałowym.
 • Finaliści Konkursu otrzymują dyplom finalisty.
 • Laureaci Konkursu otrzymują dyplom laureata.
 • Laureaci Konkursu oraz finaliści, którzy zajęli miejsca 4. i 5. otrzymują nagrody rzeczowe – karty podarunkowe do sklepu z elektroniką.

Nagrody główne:

1. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 8000 zł

2. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 6000 zł

3. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 4000 zł

4. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 2000 zł

5. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 1500 zł

Wyróżnienie:

20 uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych na etapie drugim, którzy jednak nie zostaną zakwalifikowani do finału, otrzymają dyplomy.

Ponadto...

…Wszyscy Laureaci i Finaliści Konkursu oraz 20 wyróżnionych osób na etapie 2. Konkursu otrzymają nagrodę książkową!

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
uczestników konkursu wiedzy o energetyce i energii jądrowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (jeśli dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą)/art. 14 ust. 1  i 2 (jeśli dane pozyskiwane są z innego źródła niż bezpośrednio od osoby, której dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej jako: RODO uprzejmie informuję, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska.

Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka
 • poprzez e-mail: info@klimat.gov.pl
 • telefonicznie: 22 36 92 900.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować:

 • listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka
 • poprzez e-mail: ochrony.danych@klimat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie laureatów1,
 • wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów2.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotowi, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiot przetwarzający), tj. firmy świadczące usługi informatyczne, Poczta Polska, firmy świadczące usługi pocztowe, Fundację Forum Atomowe, Facebook MKiŚ, Facebook Fundacji Forum Atomowe.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie stanowią jednak one odbiorców danych w rozumieniu przepisów RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj.  do momentu opublikowania wyników konkursu i zakończeniu podjętych przez Wykonawcę niezbędnych działań promocyjnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, a następnie okres 5 lat na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (kat. archiwalna B5) i przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo ograniczenia przetwarzania
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej).

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje odrzuceniem Pani/Pana zgłoszenia do udziału w Konkursie. Wycofanie zgody

na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w Konkursie.

 

1 Art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO w zw. z art. 108 a pkt. 3 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576)

2 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Kontakt z Komisją Konkursową:

poskromic-atom@forumatomowe.org

UWAGA! Formularze zgody oraz rozwiązania zadań należy przesłać poprzez indywidualne konto na platformie konkursowej, a nie na powyższy adres mailowy.

ORGANIZATOR:

Fundacja FORUM ATOMOWE

WSPÓŁPRACA:

Wydział Fizyki PW

PARTNER:

Ministerstwo Klimatu
Polski Atom

UWAGA! Konkurs „Poskromić Atom” nie jest kontynuacją Konkursu „Nukleo” realizowanego w latach 2020-2023.

Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami i przykładowymi rozwiązaniami z trzech edycji Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo:

I EDYCJA KONKURSU (2020/2021)

II EDYCJA KONKURSU (2021/2022)

III EDYCJA KONKURSU (2022/2023)

Komisja Konkursowa

dr hab. inż. Daniel Kikoła, Przewodniczący, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Adam Kisiel, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
mgr Łukasz Koszuk, Fundacja Forum Atomowe, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
mgr Marzena Kurpińska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
dr inż. Jakub Ośko, Fundacja Forum Atomowe, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
mgr inż. Anna Przybyszewska, Fundacja Forum Atomowe

Back To Top