Skip to content

III edycja konkursów wiedzy zakończona

W tym roku już po raz trzeci Fundacja FORUM ATOMOWE we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zorganizowała dwa konkursy: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo kierowany dla uczniów szkół średnich oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko – Z Energią dla Klimatu, kierowany do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Celem Konkursu „Nukleo” jest upowszechnianie wiedzy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz promieniotwórczości i składał się z trzech etapów: test wiedzy, zadania z treścią i zadanie problemowe, finał – prezentacja wybranego tematu.

Na etapie finałowym uczestnicy konkursu mieli do wyboru cztery tematy do opracowania i zaprezentowania:

 • metoda wytworzenia i pomiaru jednego z trzech izotopów: pierwiastek superciężki Ts (Z=117) /dowolny izotop/, stany wzbudzone w jądrze Sn-133 lub rozpad dwuprotonowy jądra Fe-45;
 • porównanie energetyki jądrowej opartej na rozszczepieniu i fuzji pod kątem paliwa wykorzystywanego w obydwu technologiach, bezpieczeństwa i generowanych odpadów promieniotwórczych;
 • porównanie cyklu paliwowego otwartego i zamkniętego pod kątem wad i zalet oraz dostępności obydwu możliwości dla Polski;
 • zarzuty i wątpliwości dotyczące wytypowanej lokalizacji elektrowni jądrowej i jej oddziaływania na środowisko, jakie mogą mieć mieszkańcy krajów biorących udział w konsultacjach transgranicznych raportu środowiskowego dla wskazanej lokalizacji pierwszej EJ w Polsce.

Poziom prac był bardzo wysoki! Miło nam poinformować, że:

 • I MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA otrzymuje Jacek Winiarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie,
 • II MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA otrzymuje Paweł Chruściński z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
 • III MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA otrzymuje Weronika Bar z Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu.

Szczegółowe wyniki konkursu „Nukleo” dostępne są na stronie internetowej: https://forumatomowe.org/konkurs-nukleo/

Celem Konkursu „Z Energią dla Klimatu” jest promocja tematyki związanej z ochroną klimatu i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, m.in. poprzez wykorzystanie czystych źródeł energii, jak energia jądrowa czy odnawialne źródła energii. Konkurs składa się z trzech etapów: I. test wiedzy, II. opracowanie jednego z zaproponowanych tematów w odniesieniu do swojego lokalnego środowiska, III. finał – zaprezentowanie przygotowanego przez siebie projektu.

W tym roku uczniowie szkół podstawowych mieli do wyboru cztery tematy:

 • susze w Twoim regionie,
 • smart grid, czyli inteligenta sieć energetyczna,
 • elektrownia jądrowa w Twojej okolicy,
 • segregacja odpadów,

które należało zrealizować w jednej z dopuszczalnych form: artykuł do lokalnej prasy, film lub plakat naukowy.

Z roku na rok liczba nadesłanych prac na etapie drugim konkursu rośnie. W tym roku otrzymaliśmy aż 118 prac z całej Polski!

Miło nam poinformować, że:

 • I MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA otrzymuje Julia Dwulit ze Szkoły Podstawowej Nr 255 Im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie,
 • II MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA otrzymuje Maja Pytel ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” w Warszawie,
 • III MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA otrzymuje Amos Kuzia-Gonzalez ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz wyniki dostępne są na stronie internetowej:
https://forumatomowe.org/konkurs-z-energia-dla-klimatu/

Gratulujemy Laureatom i Finalistom obydwu Konkursów!

Back To Top