skip to Main Content

FUNDACJA FORUM ATOMOWE, WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO oraz MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W TRZECIEJ EDYCJI KONKURSÓW DEDYKOWANYCH:

UCZNIOM 7 i 8 KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

UCZNIOM WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

KIM JESTEŚMY

Już od 2008 roku Fundacja FORUM ATOMOWE prowadzi edukację polskiego społeczeństwa w dziedzinie fizyki i nauk pokrewnych, ale przede wszystkim pokojowego wykorzystania energii jądrowej i promieniotwórczości. 

Dowiedz się więcej

Fundację stanowi zespół młodych, aktywnych i ambitnych osób, specjalistów w swoich dziedzinach, m.in. w fizyce jądrowej, ochronie radiologicznej, energetyce, energetyce jądrowej.

Wolontariusze Fundacji trwają w przekonaniu, że tylko poprzez rzetelną, wszechstronną informację i edukację oraz szeroki bezpośredni udział społeczeństwa w debatach publicznych można uzyskać pełne poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Jeśli posiadasz wiedzę, pozwól, by inni mogli od niej zapalić swoje świece.

Margaret Fuller

Kilka faktów o energii jądrowej

Energia jądrowa jest źródłem energii elektrycznej już w ponad 30 krajach świata, napędza okręty podwodne, a nawet zasila łaziki marsjańskie

Tylko w energetyce jądrowej koszty gospodarki odpadami oraz rozbiórki elektrowni wliczone są w koszty wytwarzania energii

Elektrownie jądrowe to stabilne źródła energii elektrycznej – pracują niezawodnie i ekonomicznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez ponad 90% czasu w roku

Elektrownie jądrowe produkują czystą energię, nie emitują CO2 i odgrywają kluczową rolę w walce na zmianami klimatu

Aby zasilić żarówkę o mocy 100 W przez 3 lata, 24 h na dobę wystarczy jedna pastylka uranowa o masie 7 g

Na świecie pracuje 440 reaktorów jądrowych, które pokrywają 13% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną

Energia jądrowa i promieniowanie jonizujące obecne są w naszym życiu codziennym. Mają zastosowanie w medycynie, przemyśle, rolnictwie i nauce

Wody pitnej brakuje w wielu częściach świata. Tylko reaktory jądrowe są w stanie dostarczyć dużą ilość konkurencyjnej cenowo energii potrzebnej do odsalania wody morskiej na dużą skalę

Back To Top