Skip to content

Rozpoczynamy III edycję konkursu „Nukleo” oraz „Z Energią dla Klimatu”

Potrzebujemy energii jądrowej do walki ze zmianami klimatu! Tym hasłem rozpoczynamy trzecią edycję dwóch konkursów wiedzy – „Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej” oraz „Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko”.

„Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej” kierowany jest do uczniów szkół średnich szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi. Formuła Konkursu zbliżona jest do olimpiady i składa się z trzech etapów. Uczniowie, po wykonaniu testu wiedzy i zakwalifikowaniu do etapu drugiego, rozwiązują zadania, które tematycznie dotyczą fizyki, energetyki i inżynierii jądrowej. Tylko 20 osób zapraszamy do ścisłego finału, w czasie którego uczestnicy przygotowują i prezentują jeden wybrany temat, dotyczący problematyki pokojowego wykorzystana energii jądrowej i promieniotwórczości.

Od tego roku na laureatów Konkursu czeka wyjątkowa nagroda – indeks na kierunek „Fizyka” na Uniwersytecie Warszawskim! Zgodnie z uchwałą1 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wszyscy laureaci konkursu „Nukleo”, począwszy od pierwszej edycji, zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego od roku akademickiego 2023/2024 na kierunek „Fizyka” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

„Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko” dedykowany jest wszystkim uczniom 7 i 8 klas szkół podstawowych, którym szczególnie bliska jest tematyka ochrony klimatu i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, m.in. poprzez wykorzystanie czystych źródeł energii, jak energia jądrowa czy odnawialne źródła energii. Uczestnicy konkursu, po zakwalifikowaniu do drugiego etapu, realizują jeden z czterech,
zaproponowanych przez Komisję Konkursowych, tematów w jednej, wybranej przez siebie formie: artykuł do lokalnej prasy, film lub plakat naukowy. Do ścisłego finału zapraszamy także tylko 20 osób. Do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Konkursy wiedzy organizowane są przez Fundację FORUM ATOMOWE we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Więcej informacji na stronach internetowych:

Konkurs Nukleo: https://forumatomowe.org/konkurs-nukleo/
Z Energią dla Klimatu: https://forumatomowe.org/konkurs-z-energia-dla-klimatu/

________________________
1
Uchwała Nr 147 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024

Back To Top