skip to Main Content

Popularyzujemy wiedzę o pokojowym
wykorzystaniu energii jądrowej
i promieniotwórczości
Energia Jądrowa
dla Polski
Nukleo Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Energii Jądrowej
dla uczniów szkół średnich Dowiedz się więcej
Z Energią dla Klimatu Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Wpływie Energetyki na Środowisko
dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych Dowiedz się więcej
Szkolna Radonowa
Mapa Polski
- projekt edukacyjny dla szkół średnich Dowiedz się więcej
i materiały dydaktyczne dla wszystkich
zainteresowanych
publikacje
Wyjątkowe
Back To Top