Skip to content

Wolontariusze na IV Szkole Energetyki Jądrowej

Wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej angażuje na każdym etapie przedstawicieli wielu urzędów i instytucji – już w II połowie 2011 roku planowany jest w Polsce Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistyczną i trudno dostępną wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych, Instytut Energii Atomowej POLATOM przeprowadził w dniach 21-23 marca specjalną edycję Szkoły Energetyki Jądrowej. W Szkole wzięło udział 37 osób – przedstawiciele takich instytucji jak: Urząd Dozoru Technicznego, PGE Energia Jądrowa S.A., PGE EJ1 Sp. z o.o., Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Energoprojekt Warszawa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Podlaski Urząd Wojewódzki, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz grupa wolontariuszy Fundacji FORUM ATOMOWE.

W ramach trzydniowej Szkoły zaplanowano 7 wykładów poruszających najważniejsze zagadnienia dotyczące energetyki jądrowej, m.in:
· Wpływ elektrowni jądrowych w czasie normalnej pracy na zdrowie ludzi i środowiska
· Ochrona fizyczna obiektów jądrowych
· Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej i zarządzanie w stanach awaryjnych
· Składowanie i przerób wypalonego paliwa jądrowego

Zasadniczą częścią Szkoły były dwa dni warsztatów i wizyt w laboratoriach badawczych Instytutu oraz Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Promieniotwórczych.

Back To Top