Skip to content

Zajęcia dydaktyczne na Bródnowskim Uniwersytecie Dzieci

Pierwsze w 2011 roku zajęcia edukacyjne z cyklu „Spotkań z Energią Atomową” przeprowadziliśmy 5 marca na Bródnowskim Uniwersytecie Dzieci.

Kontynuując naszą działalność edukacyjną nie zapominamy o najmłodszych entuzjastach nauk ścisłych. Tym razem wykładowi przysłuchiwali się również rodzice. Tematem wykładu, połączonego z pokazami, były podstawy fizyki jądrowej. Prowadząca, wolontariuszka Fundacji – Monika Szymańska – wraz z uczestnikami starała się odpowiedzieć na pytanie, zadane w dość przewrotny sposób: „Promieniowanie to coś czego boją się wszyscy ludzie oprócz specjalistów – czy słusznie?” Wykład rozpoczął się od omówienia różnych rodzajów źródeł energii elektrycznej, w tym konwencjonalnych, jak i odnawialnych, kończąc na przedstawieniu nowego dla Polski źródła, jakim jest elektrownia jądrowa. Po tym wprowadzeniu nastąpiło omówienie zjawiska promieniowania jonizującego, rodzajów i właściwości oraz zasad ochrony radiologicznej. Słuchacze dowiedzieli się o występowaniu naturalnego promieniowania na Ziemi oraz zastosowaniu sztucznych źródeł w medycynie i nauce. Wykład zakończył pokaz pomiaru, za pomocą licznika Geigera-Millera, promieniowania tła naturalnego oraz promieniowania np. w dietetycznej soli kuchennej, w którym dzieci brały aktywny udział. Prowadząca pokazała i wyjaśniła zasadę działanie tego miernika, który następnie posłużył do pomiarów… samych uczestników, począwszy na podeszwach butów, a skończywszy na czubku głowy. Przedmiotem pomiarów były również zegarki, teczki, tornistry, co udowodniło obecność promieniowania, ale tylko na poziomie tła naturalnego. Najbardziej wytrwali pozostali kilkanaście minut po zakończeniu wykładu, aby własnoręcznie pod okiem wolontariuszki, sprawdzić promieniotwórczość… głośników i komputera! 😉

Na koniec wykładu nasi mali słuchacze zgodnym chórem stwierdzili, co nas bardzo cieszy, że nie należy bać się promieniowania jonizującego!

Back To Top