Skip to content

Druga edycja konkursów wiedzy „Nukleo” oraz „Z Energią dla Klimatu” rozpoczęta

Już po raz drugi Fundacja FORUM ATOMOWE we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska organizuje dwa, interesujące konkursy.

Pierwszy, „Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej” kierowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi. Formuła Konkursu zbliżona jest do olimpiady – uczniowie, po zakwalifikowaniu do etapu drugiego, rozwiązują zadania, które tematycznie dotyczą fizyki, energetyki i inżynierii jądrowej. Tylko 20 osób zapraszamy do ścisłego finału, w czasie którego uczestnicy przygotowują i prezentują jeden wybrany temat, dotyczący  problematyki pokojowego wykorzystana energii jądrowej i promieniotwórczości.

Drugi, „Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko” dedykowany jest wszystkim uczniom 7 i 8 klas szkół podstawowych, którym szczególnie bliska jest tematyka ochrony klimatu i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, m.in. poprzez wykorzystanie czystych źródeł energii, jak energia jądrowa czy odnawialne źródła energii. Uczestnicy konkursu, po zakwalifikowaniu do drugiego etapu, realizują jeden z czterech, zaproponowanych przez Komisję Konkursowych, tematów w jednej, wybranej przez siebie formie: artykuł do lokalnej prasy, film lub plakat naukowy. Do ścisłego finału zapraszamy także tylko 20 osób.

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w Konkursach. Prosimy nie zwlekać z decyzją – tylko 300 pierwszych osób, które wykonają test wiedzy (na 1. etapie konkursu) i przekroczą próg kwalifikacyjny, zapraszamy do kolejnego etapu.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji na stronach internetowych:
Konkurs Nukleo: https://forumatomowe.org/konkurs-nukleo/
Z Energią dla Klimatu: https://forumatomowe.org/konkurs-z-energia-dla-klimatu/

Back To Top