skip to Main Content

Wolontariusze na IV Szkole Energetyki Jądrowej

Wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej angażuje na każdym etapie przedstawicieli wielu urzędów i instytucji – już w II połowie 2011 roku planowany jest w Polsce Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wychodząc…

Read more

Wolontariusze w Kopalni Uranu w Kletnie

W sobotę 5 marca grupa Wolontariuszy naszej Fundacji udała się na wycieczkę do Starej Kopalni Uranu w Kletnie. Historia górnictwa w Kletnie liczy sobie ponad 6 stuleci. W tym okresie wydobywano tutaj m.in. rusy żelaza, srebra, miedzi i uranu oraz…

Read more
Back To Top