Skip to content

"Spotkania z Energią Atomową" także w Krakowie!

17 grudnia zainaugurowaliśmy w Krakowie program „Spotkania z Energią Atomową”! To drugie miasto po Wejherowie, gdzie cyklicznie odbywać się będą zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich dotyczące promieniotwórczości i energetyki jądrowej. Pierwsze dwa spotkania zrealizowaliśmy w Gimnazjum nr 42 im. gen Władysława Andersa oraz w Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. Zajęcia poprowadził Łukasz Koszuk przy współudziale Anny Przybyszewskiej oraz Janusza Zyśka.

Zajęcia prowadzone były według specjalnie przygotowanego w naszej Fundacji programu dydaktycznego pt. „poskromiony Atom”, który dotyczy zagadnień związanych z elektrycznością, promieniowaniem jonizującym i bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. Stanowi on nie tylko ciekawy wykład ilustrowany pokazami, ale także interakcję z uczniami – konkursy czy ćwiczenia. Słuchacze mają możliwość m.in. ocenić swoją dawkę skuteczną od promieniowania jonizującego naturalnego i sztucznego, która zależy od naszego trybu życia i miejsca zamieszkania czy zbadać hipotetyczne lokalizacje elektrowni jądrowej, wokół wymyślonego miasta Franklin – należy ocenić wskazane lokalizacje pod względem kilku kryteriów, które brane są pod uwagę przy wstępnym wyborze miejsca pod budowę elektrowni jądrowej.

W maju i czerwcu tego roku przeprowadziliśmy pilotażowy cykl „Spotkań z Energią Atomową w Wejherowie”. Program „Spotkań z Energią Atomową” rozpoczęliśmy już w pierwszym roku funkcjonowania naszej Fundacji, tym razem nasze działanie skierowaliśmy do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z Pomorza, z okolic planowanej budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Okazało się, że zainteresowanie szkół było bardzo duże, mimo zbliżających się wakacji i zakończenia zajęć lekcyjnych. Przyjęliśmy 12 grup szkolnych, łącznie odwiedziło nas około 350 uczniów z nauczycielami! Dlatego projekt chcemy rozszerzać o kolejne miasta.

Partnerem akcji „Spotkania z Energią Atomową w Wejherowie i Krakowie” jest EDF.

Back To Top