Skip to content

Jak zostać mówcą doskonałym? Czyli szkolenie Wolontariuszy z wystąpień publicznych w EDF

W dniach 12-13 grudnia 2013 roku w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji Wolontariusze Fundacji FORUM ATOMOWE wzięli udział w szkoleniu mającym na celu nabycie i rozszerzenie umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.  Szkolenie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości firmy EDF Polska, w jej siedzibie w Warszawie. Prowadzącym kurs był posiadający ogromne doświadczanie w przygotowywaniu prelegentów do wystąpień publicznych Główny Specjalista ds. Szkoleń firmy EDF Polska, Pan Marek Bac.

Szkolenie obejmowało szereg zagadnień związanych z profesjonalnym i skutecznym przygotowaniem i przeprowadzaniem prelekcji. Poruszone tematy dotyczyły zarówno przygotowania sali, jaki i zaplanowania i wykonania prezentacji oraz jej wygłaszania. Omówione zostały także zagadnienia obejmujące techniki skutecznej komunikacji i interakcji ze słuchaczami.

Oprócz części teoretycznej szkolenie uwzględniało także praktykę, polegającą na wygłoszeniu krótkiej prezentacji w trudnych warunkach. Dzięki temu ćwiczeniu Wolontariusze mogli zostać poddani rzeczowej ocenie prowadzącego szkolenie i otrzymać od niego cenne uwagi na temat swoich wystąpień. Zostały wskazane dobre i słabsze aspekty prezentacji oraz te, które poszczególni Wolontariusze muszą szczególnie udoskonalić lub zmienić.

Nabyte umiejętności na pewno zostaną wykorzystane przez nasz zespół podczas prezentacji i wystąpień publicznych w ramach cyklicznych projektów realizowanych przez Fundację tj.: „Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium” czy „Spotkania z Energią Atomową”, ale także w pracy zawodowej. Większość wolontariuszy Fundacji stanowią bowiem pracownicy naukowi instytutów badawczych i szkół wyższych m.in. Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, dla których umiejętność występowania przed słuchaczami są bardzo ważną, a wręcz niezbędną umiejętnością.

Uczestnicy szkolenia wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego spotkania, za ich bezgraniczną gościnność , cierpliwość, życzliwość oraz włożony wysiłek. Nasze podziękowania składamy firmie EDF Polska, a w szczególności Pani Magdalenie Poradzkiej, Panu Markowi Bacowi, Pani Hannie Kurzydym.

Back To Top