skip to Main Content

Statut Fundacji FORUM ATOMOWE

uchwalony 5 lipca 2011 roku Rozdział 1  Postanowienia ogólne § 1 Fundacja „Forum Atomowe” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz…

Read more
Back To Top