Skip to content

Zajęcia dydaktyczne w Centrum Zdrowia Dziecka

20 kwietnia Zespół Wolontariuszy naszej Fundacji na zaproszenie Pani Moniki Wójtowicz zorganizował specjalne warsztaty poświęcone promieniowaniu jonizującemu w Zespole Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. W zajęciach wzięło udział około 25 uczniów.

To czego nie można dostrzec i poczuć zmysłami wywołuje w nas największe obawy. Skutki działania promieniowania jonizującego np. na organizmy żywe można zaobserwować dopiero po przekroczeniu pewnych wartości charakterystycznych dla danego efektu. Dzięki badaniom nad właściwościami tego co nie jest widzialne gołym okiem opracowano metody bezpiecznego stosowania źródeł promieniotwórczych i urządzeń, które wytwarzają promieniowanie jonizujące. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień fizyki jądrowej: istoty promieniotwórczości, własności promieniowania jonizującego (elektromagnetycznego i korpuskularnego) oraz ochrony radiologicznej. Zajęcia poprowadzili: Krzysztof Ciupek, Łukasz Koszuk i Monika Szymańska.

Powyżej kilka zdjęć, a więcej na naszym profilu na  Facebooku:
Autor zdjęć: Jakub Danecki

Back To Top