Skip to content

IX Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych

W dniach 17 – 18 października 2011 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zrealizowało IX Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych. Tradycyjna, coroczna inicjatywa SGiPW tym razem odbyła się pod hasłem „Energia i środowisko – co młodzi wiedzą na temat rozwiązań energetycznych w Wielkopolsce”.

Celem organizatorów była prezentacja zgromadzonej młodzieży, wszystkich aspektów nowych i potencjalnych źródeł energii, które w przyszłości będą alternatywą dla energii pochodzącej z paliw kopalnych. Do współpracy przy realizacji Forum zostali zaproszeni przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią oraz naszej Fundacji, którą reprezentował Łukasz Koszuk. W czasie całodziennych warsztatów  zaprezentowali oni zagadnienia związane z  odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową.

Szeroka informacja pozwoliła młodzieży zaangażować się w dyskusję na temat obaw i oczekiwań związanych z nowymi źródłami energii. Wszystkie elementy tej rozprawy zostały spisane i sformułowane w jedno stanowisko obradującego w Żerkowie gremium, które zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów. Uczestnicy Forum zwrócili szczególną uwagę na to, że pomimo korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń, źródła energii w Wielkopolsce powinny być odpowiednio zdywersyfikowane, a w ustalaniu źródeł energii, decydenci powinni kierować się jak najkorzystniejszym efektem ekonomicznym i ekologicznym.

IX Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych odbywało się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Merkury Poznań.

Back To Top