Skip to content

5 lat Fundacji FORUM ATOMOWE

Już 5 lat Fundacja FORUM ATOMOWE prowadzi edukację polskiego społeczeństwa w dziedzinie fizyki i nauk pokrewnych, ale przede wszystkim pokojowego wykorzystania energii jądrowej i promieniotwórczości. 10 lipca 2008 roku Fundacja została oficjalnie zarejestrowana i od tamtej pory realizuje kilka ciekawych i wartościowych projektów.

FORUM ATOMOWE stanowi zespół młodych, aktywnych i ambitnych osób, specjalistów w swoich dziedzinach, m.in. w fizyce jądrowej, ochronie radiologicznej, energetyce, ochronie środowiska, których wspierają pracownicy naukowi polskich instytutów, posiadający duże doświadczenie dydaktyczne i popularyzatorskie. Fundacja nie ogranicza swoich działań do jednej wybranej grupy społecznej, jednak szczególną uwagę zwraca na młodzież. W programach edukacyjnych polskiego szkolnictwa podstawowego i średniego w ostatnich latach ograniczano liczbę godzin przedmiotów ścisłych. Najbardziej skuteczną metodą przekazywania wiedzy młodzieży jest bezpośredni kontakt z młodymi specjalistami, którzy wykorzystując nowoczesne i interaktywne metody nauczania, potrafią przekazać w atrakcyjny sposób informacje o atomistyce i nauce o promieniowaniu.

Największy i najbardziej rozpoznawalny projekt Fundacji to „Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium”, który dwukrotnie objechał już całą Polskę! Akcja realizowana była w największych ośrodkach akademickich w kraju oraz w miejscach potencjalnej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, na terenach północno-zachodniej Polski. „Atomowy Autobus” to mobilne centrum informacyjne, wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych (sprzęt audiowizualny, obiekty i urządzenia demonstracyjne oraz mini-laboratorium atomistyki). W bezpośrednich rozmowach z odwiedzającymi stoisko informacyjno-edukacyjne pracownicy Fundacji oferowali nieodpłatną, obiektywną i jak najbardziej aktualną wiedzę m.in. w zakresie ochrony radiologicznej, istoty promieniotwórczości, stosowanych technologii budowy reaktorów i systemów zabezpieczeń oraz kosztów budowy przyszłej elektrowni jądrowej przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych. Podczas dwóch edycji „Atomowy Autobus” przejechał 5800 km, odwiedził 23 miasta i miejscowości – uniwersytety, szkoły, instytucje publiczne, pracownicy FORUM spędzili 138 godzin prowadząc pokazy na stoiskach i odpowiadając na pytania odwiedzających, a także wygłosili 66 seminariów popularnonaukowych. Stoisko edukacyjne odwiedziło co najmniej 8000 osób.

Wiedza Polaków w zakresie szeroko rozumianej atomistyki jest bardzo ograniczona. W chwili, kiedy podejmujemy decyzję o rozwoju w Polsce energetyki jądrowej, bardzo ważne jest przygotowanie społeczeństwa do możliwości obiektywnego i opartego na aktualnej wiedzy ustosunkowania się do potrzeby budowy siłowni jądrowych. Konsekwencją tych działań będzie niewątpliwie akceptacja społeczna dla tej, ważnej z punktu widzenia rozwoju naszego kraju, inwestycji. Dlatego od początku swojej działalności Fundacja realizuje projekt „Spotkania z Energią Atomową”, które skierowane i dostosowane są do kategorii wiekowej uczestników. W dotychczasowych 32 spotkaniach wzięło udział już około 2000 osób. W partnerstwie z Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla szkół gimnazjalnych i średnich z Pomorza, z okolic planowanej budowy elektrowni jądrowej. Zajęcia prowadzone są według specjalnie przygotowanego w Fundacji programu dydaktycznego pt. „poskromiony Atom”, który dotyczy zagadnień związanych z elektrycznością, promieniowaniem jonizującym i bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. Stanowi on nie tylko ciekawy wykład ilustrowany pokazami, ale także interakcję z uczniami – konkursy czy ćwiczenia. Słuchacze mają możliwość m.in. ocenić swoją dawkę skuteczną od promieniowania jonizującego naturalnego i sztucznego czy zbadać hipotetyczne lokalizacje siłowni jądrowej.

W obecnej chwili coraz popularniejsze staje się przekazywanie wiedzy z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Podążając za światowym trendem Zespół Fundacji FORUM ATOMOWE przygotowuje platformę e-learningową Nukleo.pl, która doskonale uzupełni proces kształcenia stacjonarnego uczniów i studentów oraz całego społeczeństwa. Portal składa się z trzech części: fizyka, technika i społeczeństwo. Ciekawe teksty o charakterze popularnonaukowym wzbogacone będą o liczne ilustracje oraz genialne animacje! W świat fizyki i techniki wprowadzą odwiedzających witrynę dwie postacie: Marysia i Albert, wzorowane na uczonych, którzy odegrali ważną rolę w rozwoju energetyki jądrowej: Albert Einstein oraz Maria Skłodowska-Curie. Powyższe działy uzupełniać będzie leksykon pojęć oraz quiz. Platforma uruchomiona zostanie już w te wakacje. Nieustannie trwają także prace nad portalem tematycznym energiajadrowa.pl, który redagowany będzie na bieżąco przez Wolontariuszy Fundacji.

Działalność Fundacji FORUM ATOMOWE śledzić można na stronie internetowej www.forumatomowe.org. Pracownicy Fundacji trwają w przekonaniu, że tylko poprzez rzetelną, wszechstronną informację i edukację oraz szeroki bezpośredni udział społeczeństwa w debatach publicznych można uzyskać pełne poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz w innych krajach, które podejmują podobne wyzwanie. Niezależnie jednak od realizacji tej inwestycji Fundacja zamierza kontynuować i rozszerzać swoją działalność, chce służyć społeczeństwu, a jak mawiał Albert Einstein: „Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć.”

Back To Top