skip to Main Content

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu Nr 1
z dn. 15 lipca 2008 roku
w sprawie określenia planu rozwoju organizacji w okresie 15 lipca – 31 grudnia 2008 roku /plik pdf/
Uchwała Zarządu Nr 2
z dn. 1 sierpnia 2008 roku
w sprawie dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości. Zakładowy plan kont /plik pdf/
Uchwała Zarządu Nr 3
z dn. 15 grudnia 2008 roku
w sprawie powołania zespołów zadaniowych Fundacji /plik pdf/
Uchwała Zarządu Nr 4
z dn. 28 października 2009 roku
w sprawie zmiany siedziby Fundacji /plik pdf/
Uchwała Zarządu Nr 5
z dn. 28 października 2009 roku
w sprawie zmiany tekstu jednolitego statutu Fundacji /plik pdf/
Załącznik nr 1 – Jednolity tekst statutu
Uchwała Zarządu Nr 6
z dn. 25 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Prezesa oraz Wiceprezesa Fundacji /plik pdf/
Uchwała Zarządu Nr 7
z dn. 25 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany tekstu jednolitego statutu Fundacji /plik pdf/
Załącznik nr 1 – Jednolity tekst statutu
Uchwała Zarządu Nr 8
z dn. 10 marca 2010 roku
w sprawie odwołania Wiceprezesa Fundacji /plik pdf/

Back To Top