skip to Main Content
[column offset=one size=third position=first]

Wiedza Polaków w zakresie szeroko rozumianej atomistyki – która obejmuje m.in. zagadnienia związane z promieniotwórczością i oddziaływaniem promieniowania jonizującego z materią i żywymi organizmami, z różnym zastosowaniem promieniowania w przemyśle i medycynie i energetyką jądrową – jest bardzo ograniczona. W chwili, kiedy podejmujemy decyzję o rozwoju w Polsce energetyki jądrowej, bardzo ważne jest przygotowanie społeczeństwa do możliwości obiektywnego i opartego na aktualnej wiedzy ustosunkowania się do potrzeby budowy elektrowni jądrowych, konsekwencją której będzie niewątpliwie pozytywne przyjęcie założeń rządu w tej kwestii.


[divider] Partner akcji:

[/column] [column offset=two size=third position=last] W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy realizację cyklu zajęć dydaktycznych „Spotkania z Energią Atomową”, w ramach którego realizujemy specjalny, dwugodzinny program pt. „poskromiony Atom” przygotowany z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i średnich. Zajęcia dotyczą pokojowego wykorzystania energii jądrowej i promieniotwórczości. W naszych zajęciach dotychczas wzięło wówczas udział 36 grup szkolnych, w sumie ponad 700 uczniów i nauczycieli. ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

W tej chwili zajęcia dydaktyczne realizujemy w dwóch miastach: w Wejherowie oraz Krakowie.

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

WEJHEROWO

Zajęcia trwają dwie godziny zegarowe i odbywają się we wtorki o godzinie 9:00 i/lub 11:15 (tzn. jednego dnia możemy przyjąć dwie grupy uczniów). Optymalna liczba uczestników w jednej grupie to 20-30 osób (maksymalna 50). Spotkania realizowane są w sali dydaktycznej Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7.

MOŻLIWE TERMINY SPOTKAŃ PODANE SĄ W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

Zajęcia prowadzone są według specjalnie przygotowanego w naszej Fundacji programu dydaktycznego pt. „poskromiony Atom”, który dotyczy zagadnień związanych z elektrycznością, promieniowaniem jonizującym i bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. Stanowi on nie tylko ciekawy wykład ilustrowany pokazami, ale także interakcję z uczniami – konkursy czy ćwiczenia. Uczniowie mają możliwość m.in. ocenić swoją dawkę skuteczną od promieniowania jonizującego naturalnego i sztucznego, która zależy od naszego trybu życia i miejsca zamieszkania czy zbadać hipotetyczne lokalizacje elektrowni jądrowej, wokół wymyślonego miasta Franklin – należy ocenić wskazane lokalizacje  pod względem kilku kryteriów, które brane są pod uwagę przy wstępnym wyborze miejsca pod budowę elektrowni jądrowej.

[/column]
Back To Top