skip to Main Content

 

Prosimy o wypełnienie formularza, aby zgłosić swoją klasę/ grupę uczniów do udziału w projekcie „Spotkania z Energią Atomową” w Wejherowie. Prosimy o dokładne wypełnienie poniższych rubryk. Poniżej wypisane są możliwe terminy spotkań. W przypadku Wejherowa danego dnia możemy zrealizować dwa spotkania o godz. 9:00 i 11:15.

Po kliknięciu na „Rezerwuj termin” otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie wysłania zgłoszenia. W możliwie najkrótszym czasie skontaktuje się z Państwem pracownik naszej Fundacji, aby ostatecznie potwierdzić wybrany termin zajęć.

Przypominamy, że nasze zajęcia są bezpłatne.

[reservation email=”spotkania@forumatomowe.org”]

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację FORUM ATOMOWE, na potrzeby uczestnictwa w projekcie „Spotkania z Energią Atomową”. Ponadto oświadczam, iż przedmiotowa zgoda ma charakter dobrowolny.

Fundacja FORUM ATOMOWE oświadcza, że celem zbierania danych osobowych nauczycieli jest możliwość świadczenia na ich rzecz usługi polegającej na umożliwieniu uczestnictwa w organizowanym przez nią projekcie „Spotkania z Energią Atomową”.

II. Wyrażam zgodę Fundacji FORUM ATOMOWE na informowanie mnie o projektach realizowanych przez Fundację za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez mnie adres email.

Back To Top