skip to Main Content
[column offset=two size=third position=first]

Od listopada 2011 roku prowadzimy rekrutację do konkretnych zadań, ważnych z punktu widzenia rozwoju organizacji. Do każdego stanowiska planujemy zaangażować grupę osób, pomiędzy którymi rozdzielone zostaną opisane zadania. Jeżeli jesteś zainteresowany/-a prosimy o wypełnienie ankiety dla kandydatów na wolontariusza i odesłanie jej na adres: rekrutacja@forumatomowe.org.

W przypadku pozyskania funduszy na konkretny projekt czy zadanie wolontariusz może zostać pracownikiem Fundacji i za wykonaną pracę otrzymać wynagrodzenie (umowa zlecenie lub o dzieło).

 
1. Zespół merytoryczny – studenci i absolwenci fizyki (szczególnie o specjalności fizyka jądrowa), energetyki, matematyka, chemia, ochrony środowiska, biologia
Zadania:
[list type=bullets-blue]

 • udział merytoryczny w projektach realizowanych przez Fundację,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, seminariów, szkoleń,
 • przygotowywanie artykułów do czasopisma „Forum Atomowe” oraz portalu energiajadrowa.pl,
 • przygotowywanie raportów tematycznych, broszur, ulotek itp.
[/list]  
2. Specjalista ds. promocji i PR
Zadania:
[list type=bullets-blue]
 • przygotowanie i wdrażanie strategii promocji Fundacji,
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z mediami oraz instytucjami otoczenia zewnętrznego,
 • przygotowywanie komunikatów prasowych i materiałów informacyjnych,
 • dbałość o spójny wizerunek Fundacji, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny,
 • budowa i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Fundacji,
 • pozyskiwanie patronatów medialnych i honorowych,
 • PR wewnętrzny wobec wolontariuszy
[/list]  
3. Redaktor czasopisma „Forum Atomowe” i/lub portalu tematycznego energiajadrowa.pl
Zadania:
[list type=bullets-blue]
 • organizacja i nadzór nad całością procesu wydawniczego (współpraca z autorami, tłumaczami, redaktorami itd.),
 • redagowanie autorskich artykułów,
 • audyt tekstów do publikacji,
 • planowanie zawartości magazynu i newslettera,
 • prowadzenie i zlecanie wywiadów z ekspertami,
 • redagowanie merytoryczne treści artykułów zamieszczanych w portalu,
 • opracowywanie i publikacja tekstów,
 • dbanie o wysoką jakość merytoryczną,
 • moderacja portalu,
 • nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie informacji z wydawnictwami oraz autorami publikacji (polskimi i zagranicznymi),
 • współuczestnictwo w rozwoju portalu.
[/list]  
4. Specjalista ds. projektów
Zadania:
[list type=bullets-blue]
 • wstępna ocena szans i możliwości dotacyjnych Fundacji,
 • analiza rynku pod kątem dostępności i możliwości pozyskania dofinansowania,
 • dobór programów zgodnych z celami i misją Fundacji,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu,
 • prowadzenie dokumentacji, harmonogramów, redagowanie pism, sprawozdań,
 • kontrola realizacji projektu.
[/list]  
5. Tłumacz języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego
Wymagania:
[list type=bullets-blue]
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w tłumaczeniu artykułów naukowych i popularnonaukowych,
 • terminowość, sumienność, zaangażowanie,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dokładność i systematyczność,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
[/list] [/column] [column offset=one size=third position=last]
 
 
Pozostałe informacje:
[list type=bullets-blue] [/list] [line]
[/column]
Back To Top