skip to Main Content
[column offset=one size=third position=first] Szanowni Państwo!
Uważamy, iż prestiż Państwa Firmy zobowiązuje do wychodzenia poza działalność czysto biznesową oraz do zaangażowania w przeróżne wartościowe inicjatywy. Mamy nadzieję, że dzięki działaniom na rzecz rozwoju edukacji oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej energetyki jądrowej będziecie Państwo coraz bardziej postrzegani jako instytucja, która chce budować lepszą Polskę, nastawioną na dobre wykształcenie społeczeństwa i nowe technologie.
Żywimy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska znajdzie uznanie w Państwa oczach oraz miejsce wśród celów marketingowych Państwa Firmy, a ewentualna współpraca przyniesie wymierne korzyści zarówno Państwu, jak i polskiemu społeczeństwu.
Zdajemy sobie sprawę, iż nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich form przekazu marketingowego, w związku z powyższym jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie dotyczące innych metod promocji.
[box color=green]

OSOBA KONTAKTOWA:
Prezes Fundacji: Łukasz Koszuk
email: fundacja@forumatomowe.org
telefon: 509 561 027

[/box] [/column] [column offset=two size=third position=last]

Chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę przy realizacji naszych projektów. Forma współpracy Fundacji FORUM ATOMOWE z Partnerem jest uzależniona od możliwości organizacyjnych naszej Fundacji oraz stopnia zaangażowania Partnera w danym projekcie. W zależności od indywidualnych rozmów, umowa sponsoringowa może zawierać dowolną kombinację proponowanych elementów promocji. Partner Fundacji może również wyjść z własną inicjatywą sposobu prezentacji swojej Firmy. Zamieszczony poniżej opis ma charakter orientacyjny i może być negocjowany. Po wybraniu przez Sponsora projektu, który zamierza wesprzeć, Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia w czasie jego trwania akcji promującej Partnera w ustalonym wcześniej zakresie zawartym w umowie partnerskiej. Prezentacja, w zależności od wcześniejszych ustaleń, może obejmować profil firmy, jej działalność bądź produkt czy usługę. Promocja będzie przybierała różne formy w zależności od projektu. Poniżej przedstawiono przykładowe propozycje. Zachęcamy do wsparcia kilku przedsięwzięć jednocześnie – dla takiej firmy, bądź instytucji przygotujemy specjalne warunki współpracy.

 

Istnieje możliwość wsparcia projektów i przedsięwzięć aktualnie realizowanych przez Zespół Fundacji:

[list type=check]
 • Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium – edycja 2012
 • czasopismo „Forum Atomowe”, publikacje
 • portal tematyczny energiajadrowa.pl
 • platforma e-learningowa nukleo.pl
 • Spotkania z Energią Atomową
 • wyposażenie mobilnej wystawy o promieniotwórczości i energii jądrowej, zakup sprzętu służącego do pokazów w czasie zajęć dydaktycznych
[/list]  
Formy promocji:
[list type=check]
 • umieszczenie nazwy i logo Partnera na plakatach, broszurach, na stronie internetowej projektu i Fundacji oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych,
 • informacja w relacjach prasowych z projektu o udziale Partnera w projekcie,
 • możliwość prezentacji firmy w czasie trwania projektu – np. w formie standu, kolportaż materiałów własnych Partnera,
 • Spotkania z Energią Atomową: umieszczenie logo Partnera w każdej multimedialnej prezentacji przedstawianej w czasie naszych spotkań,
[/list] Promocja w publikacji:
[list type=check]
 • umieszczenie nazwy i logo Partnera na okładce publikacji,
 • zamieszczenie informacji o wsparciu udzielonym przez sponsora np. we wstępie książki,
 • dodanie kolorowej wkładki reklamowej Partnera wszytej na końcu publikacji,  wydrukowanej na wewnętrznych stronach okładki bądź luźno dołączonej do wydawnictwa,
 • czasopismo Forum Atomowe: publikacja artykułu sponsorowanego na temat działalności Partnera.
[/list] Promocja w Internecie: portal energiajadrowa.pl, platforma e-learningowa nukleo.pl:
[list type=check]
 • Reklama firmy (może być produkt, usługa) na głównej stronie portalu energiajadrowa.pl i/lub nukleo.pl. W zależności od wielkości wsparcia – także na podstronach. Czas emitowania reklam ustalany indywidualnie z Partnerem.
 • Umieszczenie nazwy i logo Partnera na plakatach, broszurach oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych obu portali.
[/list] [/column]
Back To Top