skip to Main Content
[column offset=two size=third position=first]

Fundacja FORUM ATOMOWE powstała z myślą o szeroko pojętej działalności informacyjnej i edukacyjnej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej oraz promocji idei budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W 2010 roku rozszerzyliśmy nasze cele statutowe o promowanie i popularyzację fizyki i nauk pokrewnych (matematyki, chemii). (…)

Fundację FORUM ATOMOWE stanowi zespół młodych, aktywnych i ambitnych ludzi, specjalistów w swoich dziedzinach, m.in. w fizyce jądrowej, ochronie radiologicznej, ochronie środowiska, informatyce, których wspierają pracownicy naukowi polskich instytutów, posiadający duże doświadczenie dydaktyczne i popularyzatorskie. (…)

Wolontariusze Fundacji trwają w przekonaniu, że tylko poprzez rzetelną, wszechstronną informację i edukację oraz szeroki bezpośredni udział społeczeństwa w debatach publicznych można uzyskać pełne poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz w innych krajach, które podejmują podobne wyzwanie.

czytaj cały artykuł
[/column] [column offset=one size=third position=last] [list type=bullets-blue]

[/list] [/column]
Back To Top