skip to Main Content

Idea

Fundacja FORUM ATOMOWE działa już od 2008 roku, a powstała z myślą o szeroko pojętej działalności informacyjnej i edukacyjnej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej i promieniotwórczości oraz promocji idei budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Fundację stanowi zespół młodych, aktywnych i ambitnych ludzi – studentów oraz specjalistów w takich dziedzinach, jak fizyka jądrowa, ochrona radiologiczna, ochrona środowiska, informatyka, których wspierają pracownicy naukowi polskich instytutów, posiadający duże doświadczenie dydaktyczne i popularyzatorskie.

Zespół Fundacji realizował w latach 2009-2011 kilka ciekawych i ambitnych projektów. Zainaugurowaliśmy Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium, który okazał się największą akcją edukacyjną polskiego społeczeństwa dotyczącego energetyki jądrowej w 2010 roku. Głównym celem tego projektu było dotarcie do studentów w największych ośrodkach akademickich oraz przekazanie im rzetelnych informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej w kontekście rządowego programu budowy elektrowni atomowej w Polsce. Projekt prowadzony był we współpracy z wiodącymi uczelniami w wytypowanych miastach.

Od początku naszej działalności prowadzimy zajęcia dydaktyczne w ramach projektu Spotkania z Energią Atomową. Akcja skierowana jest skierowana jest do szkół, uczelni wyższych, kół zainteresowań, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności, bez ograniczeń wiekowych. W chwili obecnej przygotowywana jest także platforma e-learningowa Nukleo.pl. Portal składa się z 3 części: fizyka, technika i społeczeństwo. Ciekawe teksty o charakterze popularnonaukowym wzbogacone będą o liczne ilustracje oraz genialne animacje! W świat fizyki i techniki wprowadzają odwiedzających witrynę dwie postacie: Marysia i Albert. Powyższe działy uzupełniać będzie leksykon pojęć oraz quiz. Ponadto przygotowywany jest portal tematyczny energiajadrowa.pl, który redagowany będzie przez wolontariuszy Fundacji.

W programach edukacyjnych polskiego szkolnictwa podstawowego i średniego w ostatnich latach ograniczano liczbę godzin przedmiotów ścisłych. Z doświadczeń wynika, że najbardziej skuteczną metodą przekazywania wiedzy młodzieży jest bezpośredni kontakt z młodymi specjalistami, którzy wykorzystując nowoczesne i interaktywne metody nauczania, potrafią przekazać w atrakcyjny sposób informacje o atomistyce i nauce o promieniowaniu. Wolontariusze Fundacji trwają w przekonaniu, że tylko poprzez rzetelną, wszechstronną informację i edukację oraz szeroki bezpośredni udział społeczeństwa w debatach publicznych można uzyskać pełne poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz w innych krajach, które podejmują podobne wyzwanie.

Back To Top