skip to Main Content
[column size=half position=first]

Czasopismo „Forum Atomowe” redagowane jest przez młody Zespół naszej Fundacji. Pismo to kierujemy do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych różnymi aspektami pokojowego wykorzystania energii jądrowej: od badań naukowych i zagadnień technicznych do problemów społecznych z nim związanych.

Liczymy, że znajdą się wśród Odbiorców przede wszystkim: przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej oraz inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, młodzi naukowcy, nauczyciele, studenci rozmaitych kierunków studiów, uczniowie starszych klas liceum oraz miłośnicy nauki i osoby zainteresowane tym zagadnieniem.

„Forum Atomowe” ma posłużyć wzrostowi społecznej wiedzy i świadomości dotyczącej energii jądrowej po to, abyśmy nie bali się korzystać z jej możliwości.

Życzymy Czytelnikom wielu dobrych i ciekawych publikacji.

 
[box color=blue]ISSN: 2083-1609; czasopismo zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem PR 17256[/box]  
[list type=bullets-blue]

  • Redaktor naczelny: Małgorzata Osińska
  • Redaktor odpowiedzialny za treść: Łukasz Koszuk
  • Opracowanie graficzne i skład: Łukasz Koszuk
[/list] [/column] [column size=half position=last] Numer 3 (2014) – styczeń – marzec (plik PDF 8 MB)
W numerze m.in.:
– Ewolucja gwiazd
– Zbiornik reaktora Flamanville 3 zainstalowany!
– Jak zagospodarować teren elektrowni jądrowej
– Korzyści i uciążliwości w okolicy budowy elektrowni jądrowej
– Mity energetyki jądrowej
– Młody Einstein prezentuje: Tajemnicze promieniowanie X
Numer 2 (2013) – listopad -styczeń (plik PDF 12 MB)
W numerze m.in.:
– Cztery kwadryliardy atomów w Twoim ciele, także promieniotwórczych!
– Albert Einstein i równanie E=mc2
– Oddziaływanie elektrowni jądrowych na środowisko: rodzaje emisji i monitorowanie środowiska
– Czym różni się elektrownia jądrowa od konwencjonalnej?
– Mity energetyki jądrowej
– Żarnowiec czy Choczewo? Zdecydują badania
Numer 1/2011, marzec-kwiecień
W numerze m.in.:
– Na początku było odkrycie…
– Propozycje jądrowych reaktorów energetycznych dla Polski
– Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium
– Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych
– Nieelektryczne wykorzystanie reaktorów jądrowych
[/column]
Back To Top