skip to Main Content
[column offset=one size=third position=first] [box color=blue]ISSN 2082-8497
wersja on-line: ISSN 2083-9995
[/box]  
Fundacja FORUM ATOMOWE rozpoczęła wydawanie cyklu raportów pod wspólnym tytułem: „Energetyka Jądrowa i Ochrona Radiologiczna”. Autorami publikacji są Wolontariusze Fundacji pracujący w instytutach naukowowo-badawczych, a także studenci. Publikacje mają charakter popularnonaukowy, są bezpłatne i udostępniane wszystkim zainteresowanym w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Fundacji www.forumatomowe.org, a już wkrótce także poprzez portal o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej enenergiajadrowa.pl.
[/column] [column offset=two size=third position=last] Raport 3/2012
„Śladami uranu i promieniowania”
Autorzy: Anna Przybyszewska (redaktor wydania), Adrian Bujas, Krzysztof Ciupek, Łukasz Koszuk, Sławomir Strzelec
Data wydania: 1 października 2012 roku
ISSN 2082-8497
wersja on-line: ISSN 2083-9995

Streszczenie:
Wiele osób uważa, że w Polsce nie ma komercyjnych miejsc związanych bezpośrednio z promieniowaniem jonizującym lub też występowaniem naturalnych rud uranu. Niniejsza publikacja ma na celu uświadomienie, jak wiele, pozornie niezwiązanych ze sobą miejsc, „naznaczona” jest śladem uranu lub promieniowania. Wśród wyróżnionych lokalizacji znajdują się zarówno znane uzdrowiska, instytucje naukowe jak i smutne dowody na zaniechania programu energetyki jądrowej. Przygotowany przez Zespół Fundacji raport ma wzbudzić ciekawość i zachęcić do poszerzenia wiedzy na temat naturalnych zasobów uranu i promieniowania jonizującego, może także zainspirować do zorganizowania nietypowych zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkolnej.

Raport 2/2011
„Promieniowanie jonizujące – ochrona radiologiczna, zastosowanie i odpady promieniotwórcze”
Autor: Monika Szymańska, Krzysztof Ciupek
Data wydania: 28 listopada 2011 roku
ISSN: 2082-8497
wersja on-line: ISSN 2083-9995

Streszczenie:
Człowiek i środowisko naturalne od samego początku istnienia poddawane jest działaniu naturalnych źródeł promieniowania jonizującego. Możliwość wytwarzania sztucznych źródeł i kontrolowania reakcji jądrowych niesie ze sobą konieczność minimalizowania i likwidowania zagrożeń, jakie mogą one powodować na organizmy żywe. Odpowiednią ochronę stosuje się w trakcie eksploatacji jak i po jej zakończeniu podczas przechowywania np. wypalonego paliwa jądrowego w składowiskach odpadów promieniotwórczych. Aby móc się przed czymś chronić, należy poznać poziomy, od których można mówić o zagrożeniu, właściwości czynnika, przed którym chcemy się bronić i możliwości minimalizowania jego wielkości.

Raport 1/2010
„Kadry dla Energetyki Jądrowej”
Autor: Łukasz Koszuk
Data wydania: 1 października 2010 roku
ISSN: 2082-8497
wersja on-line: ISSN 2083-9995

Streszczenie:
13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła specjalną uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki. Celem programu jest uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej już w roku 2020. Istnieje jednak wiele problemów, które muszą zostać jak najszybciej rozwiązane. Jednym z nich jest budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu instytucji nadzorujących i przyszłych instalacji jądrowych. W raporcie przedstawione zostały niektóre wymagane umiejętności oraz szacunki dotyczące ilości niezbędnego personelu w elektrowni jądrowej, a także możliwości edukacyjne i szkoleniowe polskich i zagranicznych uczelni i instytucji.

[/column]
Back To Top