skip to Main Content

Idea

Fundacja FORUM ATOMOWE działa już od 2008 roku, a powstała z myślą o szeroko pojętej działalności informacyjnej i edukacyjnej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej i promieniotwórczości oraz promocji idei budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Fundację stanowi zespół młodych, aktywnych…

Read more

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu Nr 1 z dn. 15 lipca 2008 roku w sprawie określenia planu rozwoju organizacji w okresie 15 lipca - 31 grudnia 2008 roku /plik pdf/ Uchwała Zarządu Nr 2 z dn. 1 sierpnia 2008 roku w sprawie dokumentacji…

Read more

Dane organizacji

UWAGA! Nowy adres Fundacji Fundacja FORUM ATOMOWE ul. Złota 7 lok. 18 00-019 Warszawa Prezes Fundacji: Łukasz Koszuk l.koszuk@forumatomowe.org tel. 509 561 027 Członek Zarządu: Aleksandra Fijałkowska a.fijalkowska@forumatomowe.org   Główny Księgowy: Wiktor Szymiec w.szymiec@forumatomowe.org Koordynator działań Fundacji w Polsce północnej…

Read more

Statut Fundacji FORUM ATOMOWE

uchwalony 5 lipca 2011 roku Rozdział 1  Postanowienia ogólne § 1 Fundacja „Forum Atomowe” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz…

Read more
Back To Top