skip to Main Content

Dwumiesięcznik "Forum Atomowe"

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer czasopisma „Forum Atomowe” redagowanego przez młody Zespół naszej Fundacji. Pismo to kierujemy do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych różnymi aspektami pokojowego wykorzystania energii jądrowej: od badań naukowych i zagadnień technicznych do problemów społecznych z nim…

Read More

Wolontariusze na IV Szkole Energetyki Jądrowej

Wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej angażuje na każdym etapie przedstawicieli wielu urzędów i instytucji – już w II połowie 2011 roku planowany jest w Polsce Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wychodząc…

Read More

Zajęcia dydaktyczne na Bródnowskim Uniwersytecie Dzieci

Pierwsze w 2011 roku zajęcia edukacyjne z cyklu „Spotkań z Energią Atomową” przeprowadziliśmy 5 marca na Bródnowskim Uniwersytecie Dzieci. Kontynuując naszą działalność edukacyjną nie zapominamy o najmłodszych entuzjastach nauk ścisłych. Tym razem wykładowi przysłuchiwali się również rodzice. Tematem wykładu, połączonego…

Read More

Idea

Fundacja FORUM ATOMOWE działa już od 2008 roku, a powstała z myślą o szeroko pojętej działalności informacyjnej i edukacyjnej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej i promieniotwórczości oraz promocji idei budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Fundację stanowi zespół młodych, aktywnych…

Read More

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu Nr 1 z dn. 15 lipca 2008 roku w sprawie określenia planu rozwoju organizacji w okresie 15 lipca - 31 grudnia 2008 roku /plik pdf/ Uchwała Zarządu Nr 2 z dn. 1 sierpnia 2008 roku w sprawie dokumentacji…

Read More

Dane organizacji

UWAGA! Nowy adres Fundacji Fundacja FORUM ATOMOWE ul. Złota 7 lok. 18 00-019 Warszawa Prezes Fundacji: Łukasz Koszuk l.koszuk@forumatomowe.org tel. 509 561 027 Członek Zarządu: Aleksandra Fijałkowska a.fijalkowska@forumatomowe.org   Główny Księgowy: Wiktor Szymiec w.szymiec@forumatomowe.org Koordynator działań Fundacji w Polsce północnej…

Read More
Back To Top