skip to Main Content
[column offset=one size=third position=first]

Zrealizowaliśmy już dwie edycje projektu „Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium”, którego zasadniczym elementem jest mobilna wystawa poświęcona promieniotwórczości, ochronie radiologicznej i energetyce jądrowej. Już dziś możesz zaprosić Mobilną Wystawę ATOMLAB do swojej szkoły, instytucji, miasta,… Podczas dwóch edycji „Atomowego Autobusu” nasze stoisko odwiedziło co najmniej 8000 osób. Chcemy systematycznie uatrakcyjniać sposób przekazywanych treści i rozszerzać ilość prezentowanych zagadnień. Obecnie nasze stoisko podzielone jest na trzy części tematyczne.


[divider] Informacje organizacyjne:
[list type=check]
 • Atomowa wystawa kierowana jest do wszystkich od lat 7.
 • Termin organizacji wystawy ustalany jest indywidualnie z organizatorami.
 • Organizatorzy powinni zapewnić miejsce, gdzie istnieje możliwość rozstawienia stoiska, w zależności od skali wydarzenia, np. część sali gimnastycznej.
 • Szczegółowy program spotkania ustalany jest indywidualnie i zależy od takich czynników jak: wiek uczestników, liczba osób i ich poziom edukacyjny.
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: fundacja@forumatomowe.org.
[/list] [/column] [column offset=two size=third position=last] [box color=blue]Część I – PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ I OCHRONA RADIOLOGICZNA[/box]

To, czego nie można dostrzec i poczuć zmysłami wywołuje w nas największe obawy. Skutki działania promieniowania jonizującego np. na organizmy żywe można zaobserwować dopiero po przekroczeniu pewnych wartości charakterystycznych dla danego efektu. Dzięki badaniom nad właściwościami tego, co nie jest widzialne gołym okiem, opracowano metody bezpiecznego stosowania źródeł promieniotwórczych i urządzeń, które wytwarzają promieniowanie jonizujące. Celem przygotowanych pokazów i doświadczeń jest uświadomienie odwiedzającym, że promieniowanie jonizujące występuje w naturze, a człowiek jest cały czas poddany jego działaniu – co więcej – każdy z nas jest chodzącym źródłem. Przedmioty codziennego użytku, materiały budowlane i grunt, po którym stąpamy każdego dnia, zawierają w sobie izotopy emitujące promieniowanie jonizujące.

Na stoisku „Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna” prezentowane są podstawowe zagadnienia fizyki jądrowej: istota promieniotwórczości, własności promieniowania jonizującego (elektromagnetycznego i korpuskularnego) oraz zasady ochrony radiologicznej. Każdy będzie mógł przyjść i przekonać się, że promieniowanie nas otacza i nie należy się go bać. Podstawowe pokazy:

[list type=bullets-blue]

 • Rodzaje promieniowania jonizującego i ich własności
 • Promieniotwórczość na co dzień
 • Promieniowanie jonizujące jest wszędzie!
 • I Ty także promieniujesz!
 • Detekcja promieniowania α, β, cząstek elementarnych
[/list]
[box color=green]Część II – ENERGIA[/box]

Na stoisku prezentujemy doświadczenia fizyczne związane z generowaniem energii elektrycznej z różnych źródeł: energii wiatrowej, słonecznej, chemicznej czy wodnej, a także konwersji jednej formy energii w drugą. Omawiamy tu wydajność poszczególnych źródeł energii, a także możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wszystko to w porównaniu do energetyki jądrowej.

Stanowisko jest wyposażone w aparaturę do prezentowania własności i konwersji różnych form energii:
[list type=bullets-gray]

 • mechanicznej,
 • przepływowej wody,
 • siły wiatru,
 • słonecznej,
 • elektrycznej,
 • powstającej w wyniku reakcji chemicznych.
[/list]
[box color=red]Część III – ENERGETYKA JĄDROWA[/box]

Trzecia część stoiska bezpośrednio dotyczy zagadnień energii jądrowej. Na stanowisku przybliżamy zwiedzającym zasady działania rektorów jądrowych, rozpoczynając od pojedynczego rozszczepienia jądra uranu do generowania prądu przez turbiny. Przygotowany jest specjalny, interaktywny model elektrowni jądrowej. Jako jedyni w Polsce posiadamy także makietę kasety paliwowej reaktora PWR (model ma wysokość około 2,5 m, natomiast w rzeczywistości kaseta paliwowa jest wysoka na około 4 – 5 m, w zależności od konstrukcji reaktora; pozostałe wymiary tzn. średnica prętów paliwowych, wymiary pastylek paliwowych, czy też usytuowanie tzw. siatki dystansującej jest realnych wymiarów). Na stoisku omawiamy proces produkcji paliwa jądrowego, a także metody transportu i unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych.

Przygotowane pokazy i statyczne elementy wystawy:
[list type=bullets-red]

 • jak działa elektrownia jądrowa? – interaktywna makieta EJ,
 • model kasety paliwowej, czyli gdzie zachodzi reakcja rozszczepienia,
 • transport materiałów jądrowych
 • proces produkcji paliwa jądrowego
 • pastylka paliwowa reaktora PWR, paliwo typu TRISO do reaktorów wysokotemperaturowych
[/list]
[/column]
Back To Top