skip to Main Content

Zajęcia dydaktyczne w Centrum Zdrowia Dziecka

20 kwietnia Zespół Wolontariuszy naszej Fundacji na zaproszenie Pani Moniki Wójtowicz zorganizował specjalne warsztaty poświęcone promieniowaniu jonizującemu w Zespole Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. W zajęciach wzięło udział około 25…

Czytaj dalej

Bródnowski Uniwersytet III-go Wieku

Projekt edukacyjny „Spotkania z Energią Atomową” kierujemy do różnych grup społecznych bez ograniczeń wiekowych, dlatego z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Dyrektora Domu Kluty ŚWIT Pana Jacka Białka do wygłoszenia referatu dla słuchaczy Uniwersytetu III-go Wieku.Wykład pt. „Energetyka jądrowa – grunt to…

Czytaj dalej
Back To Top